Laboratuvar

DESENTAŞ AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. Kaliteli üretim anlayışını tüm birimlerine yaymış olup, üretim maliyetini düşürmek adına kaliteden taviz vermeyerek, bilgisayar entegreli laboratuarılarında yeni dizaynlara imza atmaktadır. Günlük üretimde kullanılan agrega, elek, kirlilik analizleri yapılıp, ürünler  3 - 7 - 28 günlük mukavamet testlerine tabi tutulmaktadır.

HAMMADDE DENEYLERİ BİTMİŞ ÜRÜN DENEYLERİ
1. ELEK ANALİZİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
2. İNCE AGREGA ÖZGÜL AĞIRLIK
3. KABA AGREGA ÖZGÜL AĞIRILIK
4. METİLEN MAVİSİ
5. YIKAMA YOLU İLE KİRLİLİK
6. NEM TAYİNİ
7. İNCE MADDE ORANI
8. ORGANİK MADDE
9. AGREGA SIKI BİRİM AĞIRLIK
10. AGREGA GEVŞEK BİRİM AĞIRLIK
1. MUKAVEMET ANALİZİ
2. PARKE SU EMME
3. BORDÜR SU EMME
5. KILCAL SU EMME (DESTERRAZO)
6. TOPLAM SU EMME (DESTERRAZO)
7. KAPİLER SU EMME (DESENBLOK)
8. TOPLAM SU EMME (DESENBLOK)
9. BOYUT VE ÖLÇÜ KONTROLLERİ
10. GÖRÜNÜŞ KONTROLÜ
Hammadde üzerinde yapmış olduğumuz kontroller sayesinde, bitmiş üründe izlenebilirliği sağlıyor ve tüm ürünlerde stabil üretim yapıyoruz. Bitmiş ürünlerimizde periyodik olarak 3.gün görünüş ve mukavemet analizi, 7. Gün su emme ve mukavemet analizi, 28. gün mukavemet analizi yaparak ürünlerimiz kalite kontrol ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra sevk için hazır hale getiriyoruz.